آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی و آقای سیدرضا نیری

آقای دکترسیدحسن قاضی زاده هاشمی و سید رضا نیری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس ستاد مرکزی خیرین سلامت کشور
لوح تقدیر اهدایی

آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی و آقای سیدرضا نیری

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس ستاد مرکزی خیرین سلامت کشور
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «خدمات ایشان در حوزه سلامت»
 
تاریخ اهداء: 1394/7/14
 
تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸، شهرستان فریمان
تحصیلات: دکترای تخصصی چشم پزشکی
تألیفات: ده کتاب تألیفی و بیش از دویست مقاله جهانی ایشان، یکی از مراجع معتبر تحقیقات علمی در رشته چشم پزشکی بوده است
مسئولیت ها: دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
تاریخ و محل تولد: 1314/8/8- مرانك دماوند
اساتید برجسته: مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین زاهد، حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حق شناس، حضرت آیت الله بروجردی و حضرت امام خمینی (ره) 
مسئولیت ها: عضویت شورای مرکزی کمیته امداد، مسئولیت اجرایی و سرپرستی کمیته امداد، مشاور وزير بهداشت، دبير كل مجمع خيرين سلامت كشور

 

آقای دکترسیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وآقای سید رضا نیری رییس ستاد مرکزی خیرین سلامت کشور؛ تقدیر از خدمات در حوزه سلامت