آقای دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی

آقای دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی کشور؛ تقدیر در اولین همایش تجلیل از چهره های ماندگار انجمن ها و کتابخانه های عمومی استان اصفهان به عنوان خیر نمونه
لوح تقدیر اهدایی

آقای دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی

استاندار اصفهان و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان اصفهان
 
 
تاریخ و محل تولد: 1340-اصفهان
تحصیلات: دكترای علوم سیاسی
مسئولیت ها: استاندار اصفهان، رئیس مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

جزئیات بیشتر

تاریخ اهداء: 1389/08/17
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «خیر نمونه»
تاریخ اهداء: 1390/07/14
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «خیر نمونه عرصه سلامت»