آقای دکتر محمد سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی؛ لوح اهدایی به پاس توسعه معارف اسلامی در فضای مجازی با احداث مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
لوح تقدیر اهدایی

آقای دکتر محمد سلیمانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «توسعه معارف اسلامی در فضای مجازی با احداث مؤسسه اهل البیت»
 
تاریخ اهداء: 1386/11/27
 
تاریخ و محل تولد: 1333-  شهر خشت از توابع کازرون واقع در استان فارس
تحصیلات:دکترای مخابرات با گرایش بسامد بالا
تألیفات: مقدمه‌ای بر تئوری آنتنها- مقدمه‌ای بر مایکرویو- مقدمه‌ای بر سیستمهای رادار- مقدمه‌ای بر الکترومغناطیس و ...
مسئولیت ها: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- ریاست سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران- رئیس مرکز تحقیقات عالی الکترونیک صنایع الکترونیک ایران
 
دکتر محمد سلیمانی؛ به پاس توسعه معارف اسلامی در فضای مجازی با احداث مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1386/11/27