آقای سید رضا نیری

آقای سید رضا نیری؛ مشاور وزیر بهداشت و دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور
لوح تقدیر اهدایی

آقای سید رضا نیری

مشاور وزیر بهداشت و دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «خیر نمونه در عرصه سلامت»
 
تاریخ اهداء: 1388/12
 
تاریخ و محل تولد: 1314/8/8- مرانك دماوند
اساتید برجسته: مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین زاهد، حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حق شناس، حضرت آیت الله بروجردی و حضرت امام خمینی (ره) 
مسئولیت ها: عضویت شورای مرکزی کمیته امداد، مسئولیت اجرایی و سرپرستی کمیته امداد، مشاور وزير بهداشت، دبير كل مجمع خيرين سلامت كشور
آقای سید رضا نیری مشاور وزیر بهداست و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور؛ تقدیر از خیرین عرصه سلامت