حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی؛ تولیت آستان مقدس ملک پاسبان حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء
لوح تقدیر اهدایی

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی

تولیت آستان مقدس ملک پاسبان حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «ارج نهادن به فعالیت های علمی و خدمات ارزشمند در حوزه ترویج مکتب گهربار و نورانی اهل بیت و عرصه نیکوکاری»
 

تاریخ اهداء: 1397/05/14

نام و نام خانوادگی: سید ابراهیم رئیس الساداتی
تاریخ تولد: 1339، نوغان مشهد
مدرک و رشته تحصیلی: سطح خارج دروس حوزوی ، حقوقدان
محل تحصیل: حوزه علمیه مقدس قم، مشهد و داتنشگاه شهید مطهری

سمت: تولیت آستان مقدس ملک پاسبان آقا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء
فعالیت های شاخص: مدرس حوزه علمیه، مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه

مراسم اهداء حکم:  به موجب این حکم که توسط حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی در تاریخ 1397/05/14 به شماره 100/198673 صادر گردید، از این تاریخ جناب آقای حاج سیدحسین رضازاده به عنوان خادم تشرفی آستان ملک پاسبان حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء مشغول به خدمت خواهد بود.

 

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی؛ تولیت آستان مقدس ملک پاسبان حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء؛ حکم خادم تشرفی امام رضا(ع)