دومین گردهمایی خیرین سلامت (خیریه کوثر ولایت)

دومین گردهمایی خیرین سلامت (خیریه کوثر ولایت)؛ مرکز آموزشی فرهنگی امین