سید محمود میرلوحی

دست نوشته

سید محمود میرلوحی

در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/6/28

تاریخ و محل تولد: 1335، اصفهان
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مسئولیت ها: معاون پارلمانی وزارت کشور

بسمه تعالی

ذات باريتعالی را بواسطه توفيق زيارت مرکز معارف اهلبيت (ع) شکرگزارم
کار بزرگ پژوهش و تحقيق فرهنگی وقتی که با انديشه و شجره وقف تلفيق شود و چون با علم تکنولوژی روز همراهی گردد بلاشک زمينه های توفيق بشر را تحصيل خواهد کرد از ذات باريتعالی توفيق روز افزون واقفين محترم , کارشناسان و متخصصان فداکار و بويژه برادر فرهيخته و آرمان خواه جناب آقای حسين رضازاده را مسئلت مي نمايد.

سيد محمود ميرلوحی 85/6/28