اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ دارالسیاده حضرت زهرا (س)؛ 95/6/22

اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
تلاوت حاج مهدی علی بابایی شهید زنده حادثه منا؛ 95/06/22
اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
تلاوت حمیدرضا مقدسی (نفر اول مسابقات استان قم)؛ 95/06/22
اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
تلاوت حاج مهدی علی بابایی شهید زنده حادثه منا؛ 95/06/22
تلاوت حاج مهدی علی بابایی شهید زنده حادثه منا؛ 95/06/22
اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
تلاوت امیرحسین صالحی (رتبه دوم مسابقات شکوفه های کشور)؛ 95/06/22
تلاوت حمیدرضا مقدسی (نفر اول مسابقات استان قم)؛ 95/06/22
اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
اجرای گروه تواشیح ملی اصفهان؛ 95/06/22
اشعار غدیریه علیرضا مهرپرور؛ 95/06/22
اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
اشعار غدیریه علیرضا مهرپرور؛ 95/06/22
اشعار غدیریه علیرضا مهرپرور؛ 95/06/22
اشعار عباس شاهزیدی تخلص به خروش اصفهانی ؛ 95/06/22
اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
اولین کرسی تلاوت قرآن مجید ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا؛ 95/06/22
حاج مجید ربانی؛ اولین کرسی تلاوت؛ 95/06/22
حاج مجید ربانی؛ اولین کرسی تلاوت؛ 95/06/22