جشن چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان؛‌ 1397/02/18