دیدار مدیرعامل مؤسسه اهل البیت با نماینده ولی فقیه در استان کردستان و امام جمعه سنندج؛ 1397/03/22

دیدار مدیرعامل مؤسسه اهل البیت با نماینده ولی فقیه در استان کردستان و امام جمعه سنندج
دیدار مدیرعامل مؤسسه اهل البیت با نماینده ولی فقیه در استان کردستان و امام جمعه سنندج
دیدار مدیرعامل مؤسسه اهل البیت با نماینده ولی فقیه در استان کردستان و امام جمعه سنندج