مراسم جشن عید غدیر 1439؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل البیت؛ 1397/6/8