همایش نکوداشت آیت الله سید کمال فقیه ایمانی 93/9/19 سالن اجتماعات مؤسسه اهل البیت (ع)