فیمابین مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت و سازمان اسناد کتابخانه ملی

 

تاریخ تأسیس : 1240 شمسی
فعالیت ها : فراهم‌‌آوري منابع، پردازش و سازماندهي، اطلاع‌رسانی، پژوهش، فراهم‌‌آوري و ارزشیابی اسناد، تنظیم و توصیف اسناد، مرمت و حفاظت، خدمات آرشیوی، فعاليت‌‌هاي منطقه‌‌اي و استاني

علی اکبر اشعری 
مشاور رئیس جمهور  و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاریخ تأسیس : 1385 شمسی
فعالیت ها: تولید محتوای علوم اسلامی در زمینه های قرآن، حدیث، نهج البلاغه، مهدویت، دانشنامه اسلامی، غدیر، ادعیه وزیارات، وقف، علامه مجلسی، کتابخانه دیجیتال و رجال
حاج سیدحسین رضازاده
تولیت و مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام