تفاهم نامه های مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

اهداف عالی مصرّح در اساسنامة مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل‌‌البیت(ع)، طلب می‌‌نماید از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات مادی و معنوی نهادها و سازمان‌‌های دولتی و مردمی همسو در راستای همکاری بین‌‌بخشی به‌گونه‌ای صحیح و منطقی استفاده شود تا با سرعتی بیشتر و با هم‌‌افزایی استعدادها و امکانات بالقوه، اهداف یادشده، محقق و زمینة رشد و اعتلای سازمان‌‌های هم‌‌راستا فراهم گردد.
با چنین رویکردی، تولیت و مدیرعامل مؤسسه، با ارتباط و رایزنی‌‌های فرهنگی در راستای حفظ اصول و ارزش‌های برخاسته از فرهنگ اسلامی و معارف شیعی، برای تحقق اهداف مؤسسه، کوششی مجدّانه داشته و با مبادلة تفاهم‌‌نامه بین مؤسسه و نهادهای همسو، بستر توسعه و رشد مؤسسه را در تسهیل‌‌بخشی به تحقق آرمان‌های آن فراهم نموده است که به نمونه‌‌های چنین اقدام مؤثری اشاره می‌‌کنیم.