برگزاری دوره های آموزشی علوم قرآن و معارف اهل البیت(ع)، ویژه بانوان

به‌منظور فراگیری قرائت و حفظ قرآن مجید، جلسات روخوانی، روانخوانی، صوت و لحن، ترتیل و تجوید با هدف تقویت بنیة علمی و دینی و آشنایی با دستورات قرآن مجید دربارة مدیریت خانواده، تربیت فرزندانی صالح در مسیر اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال و ائمة معصومین(ع) برگزار می‌‌گردد.