برگزاری کرسی های تلاوت قرآن مجید

به‌منظور توسعة فرهنگ قرآن و قرآن‌خوانی در جامعه و آشنایی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، با مفاهیم گهربار و نورانی قرآن مجید، جلساتی با حضور استادان برجسته و همچنین قاریان و قرآن‌آموزان برگزار می‌گردد