گفتگوی شبکه افق با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ سیدحسین رضازاده

 

 

گفتگو با تولیت و مدیرعامل موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) برنامه "ماه نشان"

 

تصویر مقاله: 
گفتگوی شبکه افق با مدیرعامل موسسه اهل البیت
دانلود: