دوران تحصیل

به یاد می آورم که پدرم؛ حاج سید فضل الله رضا زاده، مرا در مدرسه «نور دانش دردشت» ثبت نام کردند. مدیر این مدرسه حاج آقا باقر نیلفروشان ارادت خاصی به خانواده ام داشتند و این امر باعث شد تا توجه خاصی به امور من در مدرسه داشته باشند که در اولین اقدام تشویقی مسئولیت قرائت قرآن صبحگاهی مدرسه را به من واگذارنمودند. که این اقدام، نقش مهمی در شروع فعالیت های مذهبی من در آن دوران داشت.
از آقای ناجی معلم کلاس اول که برای من معلم اخلاق، دین، وعلم بودند کسب فیض بسیار نمودم.
این ها همه مقدمه ای شد برای تشویق به فعالیت در گروه های  مذهبی در مدرسه و محله.
خدای  را شاکرم که توفیقم داد تا در محضر چنین مردان بزرگی قرار گرفته و از راهنمایی هایشان بهره مند شده و مسیر زندگی را به نحو مطلوب انتخاب کنم