حکم انتصاب خدمتگزاری در آستان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثناء)