آقای حاج احمد فامیل دردشتی

لوح تقدیر اهدایی به
حاج احمد فامیل دردشتی
 
به پاس انتخاب این بزرگ مرد به عنوان مدیر شایسته و خدمتگزار جامعه در همایش سالانه تجلیل از پیشکسوتان ،نخبگان ،و چهره های شایسته صنعت ، معدن و هنر استان اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1395/03/06

مراسم اهداء لوح تقدیر: همایش  سالانه تجلیل از پیشکسوتان ،نخبگان ،و چهره های شایسته صنعت، معدن و هنر استان اصفهان در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی اصفهان