آقای حاج احمد فامیل دردشتی

لوح تقدیر اهدایی به
حاج احمد فامیل دردشتی
مدیرعامل انجمن خیریه حضرت ابوالفضل علیه السلام 
به پاس مدیریت عالی انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام و اجرایی نمودن طرح احداث اولین مرکز تخصصی و فوق تخصصی کلیه حضرت ابوالفضل علیه السلام در خیابان امام خمینی (ره)
 

تاریخ اهداء: 1390/08/24

مراسم اهداء لوح تقدیر: کلنگ زنی مرکز تخصصی و فوق تخصصی کلیه حضرت ابوالفضل علیه السلام در خیابان امام خمینی (ره)