آقای حاج جمشید بذربخش

لوح تقدیر اهدایی به
آقای جمشید بذربخش
مبتهل برجسته، قاری و مدیحه سرا
 
به پاس تبریک بابت رتبه اول سومین دوره مسابقات سراسری ابتهال سازمان اوقاف و امور خیریه
 

تاریخ اهداء: 1390/11/13