آقای حاج رحیم جامی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای حاج رحیم جامی
 
به پاس حضور ارزشمند این ذاکر اهل بیت در عرصه مجالس و محافل دینی و ظرفیت ها و آشنایی با نحوه ارائه اشعار آئینی و درخشش ایشان در همایش ضریح نور که به عنوان یکی از بهترین مادحان استان انتخاب و حائز دریافت لوح تقدیر گردیدند.
 

تاریخ اهداء: 1387

مراسم اهداء لوح تقدیر: ضریح نور سال 1387

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت ها