آقای سعید سعادتی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای سعید سعادتی
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه علیهم السلام
به پاس انتخاب مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه علیه السلام جهت اعزام منتخبین مسابقات یاقوت آسمانی به مشهد مقدس جهت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء
 

تاریخ اهداء: 1388/08/27

مراسم اهداء لوح تقدیر: پنجمین همایش سراسری مدیران مؤسسات قرآنی سراسر کشور