آقای سعید سعادتی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای سعید سعادتی
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه علیه السلام
 
به پاس تبریک به عنوان انتخاب مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه علیه السلام به عنوان مؤسسه نمونه از طرف معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین همایش سراسری مدیران مؤسسات قرآنی سراسر کشور
 

تاریخ اهداء: 1392/04/16