آقای مجتبی حقایق

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مجتبی حقایق
مدیرعامل انجمن خیریه تالاسمی اصفهان
به پاس همت والای ایشان در جهت جذب مشارکت های مردمی در راستای احداث مرکز خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1395/10/02

مراسم اهداء لوح تقدیر: افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی

محل تولد: اصفهان
مسئولیت ها:مدیرعامل انجمن خیریه تالاسمی اصفهان