آقای محمدجعفر خداپرست

لوح تقدیر اهدایی به
آقای محمدجعفر خداپرست
 
به پاس شرکت در مسابقات سراسری اذان و کسب رتبه اول در این مسابقات
 

تاریخ اهداء: 1390/11/13

مراسم اهداء لوح: همایش ویژه تجلیل از منتخبین و چهره های شاخص استان در کسب رتبه در حوزه قرآن و اذان