آقای محمد رضا کاکائی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای محمد رضا کاکائی
 
به پاس ارائه اشعار غدیریه و انتخاب آثار این شاعر گرانمایه از سوی کمیته داوران به عنوان یکی از بهترین اثرهای رسیده
 

تاریخ اهداء: 1394/07/09

مراسم اهداء لوح تقدیر: جشن عید سعید غدیر 1436

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت ها