آقای محمد علی صاعد اصفهانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای محمد علی صاعد اصفهانی
 
به پاس ارائه اشعار ولایی پیرامون عید سعید غدیر خم و انتخاب آثار این شاعر برجسته و گرانمایه از سوی کمیته داوران به عنوان یکی از بهترین آثار رسیده
 

تاریخ اهداء: 1394/07/09

مراسم اهداء لوح تقدیر: جشن عید سعید غدیر 1436

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت ها