آقای محمد فولادگر

لوح تقدیر اهدایی به
آقای محمد فولادگر
 
به پاس درخشش چشمگیر و تاثیرگذار ایشان در کرسی استادی نهج البلاغه در اصفهان و همچنین تدریس در دانشگاه و توفیق پرورش شاگردانی ممتاز که هر کدام چون ستاره ای درخشان در اصفهان مشغول فعالیت های علمی و دینی و تدریس نهج البلاغه می باشند.
 

تاریخ اهداء: 1394/07/20

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم نکوداشت و تجلیل از مقام این استاد عالی مقام و افتخار جامعه علمی استان اصفهان

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت هااستاد و مدرس دانشگاه اصفهان و ...