آقای مصطفی هادوی شهیر اصفهانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مصطفی هادوی شهیر اصفهانی
 
به پاس همکاری های ارزشمند ایشان و ارائه اشعار ولایی به مناسبت عید سعید غدیر خم که توسط کمیته داوران به عنوان یکی از آثار برتر انتخاب گردید
 

تاریخ اهداء: 1389/08

مراسم اهداء لوح تقدیر: جشن عید سعید غدیر خم

تاریخ و محل تولد:1319، لنجان استان اصفهان
تحصیلاتفوق لیسانس ادبیات و علوم تربیتی
مسئولیت هامسئول چهار انجمن ادبی، مؤلف 26 کتاب و استاد دانشگاه آزاد خوراسگان، مسئول انجمن های ادبی خانه هنرمندان، مسئول انجمن بهار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان