آقای مصطفی هادوی شهیر اصفهانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مصطفی هادوی شهیر اصفهانی
 
به پاس ارائه اشعار غدیریه و انتخاب آثار این شاعر گرانمایه از سوی کمیته داوران به عنوان یکی از بهترین اثرهای رسیده
 

تاریخ اهداء: 1394/07/09

مراسم اهداء لوح تقدیر: جشن عید سعید غدیر 1436

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  تحصیلات عالیه
مسئولیت ها: رئیس انجمن شعر و ادب