آقای مهندس سید اصغر مستولی زاده

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مهندس سید اصغر مستولی زاده
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 
به پاس 36 سال خدمت صادقانه و عاشقانه در مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و همکاری های ارزشمند و تأثیرگذار با جامعه خیرین و مؤسسات خیریه عام المنفعه فعال در حوزه تأمین مسکن نیازمندان 
 

تاریخ اهداء: 1393/10/03

مراسم اهداء لوح: تودیع و معارفه