آقای مهندس علی محمد سهرابی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مهندس علی محمد سهرابی
 
به عنوان عرض تبریک سکان داری انجمن مددکاری امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف»
 

تاریخ اهداء: 1395/4/26

مراسم اهداء لوح تقدیر: در مراسم تودیع و معارفه در محل انجمن مددکاری امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف»