آقای ولی یاراحمدی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای ولی یاراحمدی
مدیرکل آموزش و مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
 
به پاس ارج نهادن مدیریت ایشان در برگزاری شانزدهمین دورهمسابقات سراسری مدیحه سرایی و هم خوانی اداره اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان به همراه تابلوی نفیس مزین به نام مقدس پنج تن آل عبا
 

تاریخ اهداء: 1390/11/13