آیت الله حاج سید کمال فقیه ایمانی

لوح تقدیر اهدایی به
آیت الله حاج سید کمال فقیه ایمانی
مؤسس و تولیت مدرسه دارالحکمه، کتابخانه امیرالمؤمنین و استاد حوزه علمیه
به پاس تقدیر از خدمات عام المنفعه و احداث کتابخانه امیرالمؤمنین(ع)
 

تاریخ اهداء: 1393/09/19

مراسم اهداء لوح تقدیر: نکوداشت آیت الله حاج سید کمال فیه ایمانی

تاریخ و محل تولد: 1313 شمسی، اصفهان
تحصیلات: حوزوی، خارج فقه و اصول
استادان برجستهآیات عظام شیخ محمدحسن نجف آبادی، ادیب، نوری همدانی، شیخ عبدالجواد همدانی، محمد مجاهدی تبریزی، سیدمحمدباقر سلطانی، میرزاعلیم شکینی، سیدمحمد محقق داماد، سیدحسین طباطبایی بروجردی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، امام خمینی
مسئولیت هامؤسس و تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه، تبلیغ و ارشاد مردم، اقامه نماز در مسجد آقاعلی بابا، پاسخ گویی به مسائل و نیازهای شرعی، فعالیت های سیاسی و حرکت های انقلابی در دوران آغاز قیام امام خمینی و مردم علیه رژیم شاهنشاهی