آیت الله سید حسین فقیه امامی

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: آیت الله حاج سیدحسن فقیه امامی
تاریخ تولد: 1313 شمسی، اصفهان
تحصیلات: خارج فقه و اصول
سمت: زعیم حوزه علمیه اصفهان
فعالیت های شاخص: تأسیس ده‌‌ها مؤسسة خیریة عام‌‌المنفعه در حوزة سلامت، تأسیس چندین حوزة علمیة ویژة تحصیل طلاب علوم دینی، عضو مؤسس و زعیم ده‌‌ها مؤسسة خیریه به‌ویژه در حوزة سلامت، تأسيس مدرسة محموديه، تأسيس مدرسة جواديه، تأسيس مدرسة الغدير، تجدید بنای مدرسة ذوالفقار، همكاري و حمايت نزديك و گسترده با مؤسسه‌‌هاي ديني و خيريه‌‌اي به‌نام نامي پيشوايان معصوم(ع)، عضو مؤسس و بنیانگذار و هیئت‌امنای بیمارستان عسگریه، رادیولوژی مهدیه، بیمارستان زهرای مرضیه(س)، خیریة حضرت ابواالفضل(ع)، مجمع خیّرین سلامت امام هادی(ع) و ریاست هیئت‌امنای بیشتر خیریه‌‌های فعال در حوزة سلامت استان اصفهان

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان سلامت

 زعیم حوزة علمیة اصفهان و مروّج فرهنگ گهربار و نورانی اهل‌‌البیت(ع) در هدایت جامعه به‌سوی فعالیت در کارهای خیر و عام‌‌المنفعه، به‌ویژه عرصة سلامت

 مؤسس و بنیانگذار ده‌‌ها مؤسسة خیریة عام‌‌المنفعه در حوزة سلامت

 ریاست هیئت‌امنای خیریة بهداشتی‌درمانی حضرت ابواالفضل(ع)

 انجام تحقیقات و ارائة آثار در حوزة طب از دیدگاه امام صادق(ع)
 عضو هیئت‌مؤسس و ریاست هیئت‌امنای رادیولوژی و آزمایشگاه مهدیة اصفهان
 ارائة مقالات علمی دربارة نقش و جایگاه خیّرین و ارائة سخنرانی‌‌های علمی در محافل کشوری و استانی دربارة ارزش‌‌گذاری خدمت در عرصة سلامت  عضو هیئت‌مؤسس و ریاست هیئت‌امنای بیمارستان عسکریة اصفهان

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آثار و تالیفات ایشان

انجام تحقیقات و ارائة آثار در حوزة طب از دیدگاه امام صادق(ع)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

به‌مناسبت برگزاری اوّلین جشنواره خیّرین سلامت استان اصفهان که در 13رجب 1431، مصادف با 15 تیر 1388 در باغ‌موزة چهلستون اصفهان برگزار گردید، به‌دلیل حضورنداشتن حضرت آیت‌الله حاج سیّد‌ حسن فقیه‌امامی(ره) در مراسم، نشان «حامی سلامت» در بیت ایشان تقدیم حضورشان گردید.