آیت الله سید مرتضی مستجاب الدعواتی

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: آیت‌الله سیّد مرتضی مستجاب‌الدعواتی
تاریخ تولد: 1302شمسی، مشهد‌‌
تحصیلات: خارج فقه و اصول
سمت: استاد شاخص و عالی‌‌مقام حوزة علمیة اصفهان 
فعالیت های شاخص: تدریس در حوزة علمیة اصفهان و تأسیس مرکز بهداشتی‌درمانی امام موسی صدر در اصفهان

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان حامی سلامت

 از علمای برجسته و شاخص حوزه علمیه اصفهان

تأسیس مرکز درمانی امام موسی صدر در اصفهان 

تدریس در حوزة علمیة اصفهان

عضو هیئت مؤسس و از بنیانگذاران چندین مؤسسة خیریة عام‌‌المنفعه در حوزة سلامت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در اوّلین جشنواره خیّرین و واقفین عرصة سلامت استان اصفهان که در 13رجب 1431، مصادف با 15تیر 1388 در باغ‌موزة چهلستون اصفهان برگزار گردید، به‌منظور تجلیل از خدمات سیّد مرتضی مستجاب‌الدعواتی، نشان «حامی سلامت» توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.