تبریک به مناسبت افتتاح و بهره برداری از میدان امام علی(ع) به دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد

دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد؛ بهره برداری از میدان امام علی «علیه السلام»؛ 1392/05/15