جلسه کارگروه ویژه مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

جلسه کارگروه ویژه مجمع خیرین سلامت ساعت 6:30 روز شنبه 30 مرداد ماه با حضور مدیر عامل مجمع، جناب آقای حاج سید حسین رضازاده و تنی چند از اعضا هیات مدیره، آقای دکتر مصطفی امینی و دکتر نورالدین سلطانیان و قایم مقام رییس دانشگاه در مشارکت های مردمی جناب آقای صافی، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید شروع گردید.

سپس پیرامون تعامل ها و همکاریهای فیمابین بحث و تبادل نظر بعمل آمد، و تصمیمات ارزشمند و کاربردی در رابطه با مسائل حوزه سلامت و همچنین برگزاری سومین جشنواره خیرین اتخاذ گردید.