حاجیه خانم فاطمه سادات شریف

لوح تقدیر اهدایی به
حاجیه خانم فاطمه سادات شریف
مؤسس و مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
به پاس مقام علمی و مدیریت ارزشمند ایشان در حوزه علمیه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و آثار برجسته علمی ایشان (مکتوب) و پرورش طلاب فرهیخته در حوزه خواهران و انتخاب ایشان به عنوان چهره ماندگار
 

تاریخ اهداء: 1390/05/13

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم قرآنی یاقوت آسمانی سال 1432