حاج اکبر طلائی مینائی

لوح تقدیر اهدایی به
حاج اکبر طلائی مینائی
خیر و نیکوکاری نامی اصفهان
به پاس خدمات ارزشمند ایشان در حوزه سلامت و بنیانگذاری مراکز بهداشتی درمانی
 

تاریخ اهداء: 1396/11/11

مراسم اهداء لوح تقدیر: ایام فاطمیه در منزل ایشان

تاریخ و محل تولد:
تحصیلات
محل تحصیل:
فعالیت های شاخص: ساخت 1700 متر زمین از بیمارستان سید الشهدا (ع)، اهداء شش دستگاه دیالیز به انجمن خیریه حضرت ابوالفضل(ع)