حاج عباس انگوری زاده

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: حاج عباس انگوری زاده
محل تولد: اصفهان
سمت: مؤسس و بنیانگذار بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه(س)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان سلامت

 مؤسس و بنیانگذار بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه(س) 

 عضو هیئت‌مؤسس و هیئت‌امنای ده‌ها انجمن خیریة بهداشتی‌رمانی در استان اصفهان

 دائر نمودن بخش دیالیز برای ارائة خدمت به بیماران دیالیزی

 دائر نمودن کلینیک‌های تحصصی برای رفاه بیماران
 دائر نمودن زایشگاه و ایجاد بخش NICU در بیمارستان حضرت زهرای مرضیه(س)  ارائة خدمات دندانپزشکی، آندوسکوپی و کولونوسکوپی 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در مراسم بازدید پیشکسوتان، مدیران ارشد و هیئت‌مدیرة مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان، همراه با جامعة خیّرین و نیکوکاران، به منظور تجلیل از خدمات حاج عباس انگوری¬زاده، نشان «حامی سلامت» به‌همراه لوح تقدیر توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.