حاج علی سلیمان نژاد

لوح تقدیر اهدایی به
آقای حاج علی سلیمان نژاد
مدیرعامل انجمن خیریه قمر بنی هاشم نجف آباد
 
به پاس مدیریت عالیه و خدمات ارزشمند و تأثیرگذار این خیر و نیکوکار عالی مقام در کسوت مدیرعاملی انجمن خیریه قمر بنی هاشم نجف آباد 
 

تاریخ اهداء: 1389/03/05

مراسم اهداء لوح تقدیر: تجلیل و تکریم در نجف آباد اصفهان با حضور اعضا محترم انجمن خیریه قمر بنی هاشم نجف آباد و اعضا هیات امنا و مدیره مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان

تاریخ و محل تولد: اصفهان
تحصیلات: دیپلم
مسئولیت ها:مدیرعامل انجمن خیریه قمر بنی هاشم علیه السلام نجف آباد