حاج علی سلیمان نژاد

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: حاج علی سلیمان نژاد
تاریخ تولد: 1331شمسی، نجف‌آباد
تحصیلات: دیپلم
سمت: مدیرعامل انجمن خیریة قمربنی‌هاشم(ع) نجف‌آباد

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان حامی سلامت

 مؤسس، بنیانگذار و مدیرعامل انجمن خیریة قمربنی‌هاشم(ع) نجف‌آباد

عضو فعال و تأثیرگذار در مؤسسات خیریة عام‌المنفعة حوزة سلامت 

عضو هیئت‌مدیرة مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان

دارای لوح تقدیر از مقامات عالی نظام سلامت کشوری و استانی
 فعالیت چشمگیر در جهت توسعة خدمات بهداشتی‌درمانی و توانبخشی در شهرستان نجف‌آباد  عضو مؤسس و بنیانگذار ده‌ها خیریة عام‌المنفعه در حوزة بهداشت و درمان در استان اصفهان


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در اوّلین جشنوارة خیّرین سلامت استان اصفهان که در 13رجب 1431، مصادف با 15تیر 1388 در باغ‌موزة چهلستون اصفهان برگزار گردید، به‌منظور تجلیل از خدمات حاج احمد فامیل دردشتی، نشان «حامی سلامت» توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.
به‌منظور تجلیل از خدمات شایستة این نیکوکار نمونة شهرستان نجف‌آباد، لوح تقدیر همراه با تندیس آثار هنری اصفهان  توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی انجمن قمربنی‌هاشم به ایشان اهداء گردید.