حاج علی فیض

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: حاج علی فیض
تاریخ تولد: 1308شمسی، اصفهان
مدرک و رشته تحصیلی: فوق‌دیپلم اقتصاد
سمت: مؤسس و بنیانگذار بیمارستان فیض، مرکز چشم‌پزشکی فیض، مرکز پزشکی صدیقة طاهره(س) و بیمارستان سیّدالشهداء(ع) 
فعالیت های شاخص: 
مؤسس و بنیانگذار درمانگاه چشم‌پزشکی در کنار بیمارستان فیض به‌نام علی ابن ابی‌طالب(ع)، رئیس هیئت‌مدیرة صندوق حمایت از بیماران سرطانی در بیمارستان سیّدالشهداء(ع)، تهیة دستگاه‌ها و رفع کمبودهای بیمارستان فیض برای رفاه بیماران، مؤسس مرکز پزشکی صدیقة طاهره(س)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان سلامت

 مؤسس و بنیانگذار بیمارستان فیض

Image result for ‫دکتر هزار‬‎  مؤسس و بنیانگذار مرکز تحقیقاتی‌پزشکی حضرت صدیقة طاهره(س)

 مؤسس و بنیانگذار مرکز چشم‌پزشکی فیض

 حضور فعال و تأثیرگذار در حوزة نیکوکاری در عرصة سلامت
 مؤسس و بنیانگذار بیمارستان سیّدالشهداء(ع)  مشارکت در ده‌‌‌ها پروژه در حوزة سلامت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در مراسم بازدید پیشکسوتان و مدیران ارشد و هیئت‌مدیرة مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان، همراه با جامعة خیّرین و نیکوکاران، به‌پاس همّت عالی و حضور تأثیرگذار خانوادة محترم فیض در توسعة مراکز درمانی در بخش‌‌های مختلف در اصفهان، نشان «حامی سلامت» به همراه لوح تقدیر توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.