حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن شفیعی شاهرودی

لوح تقدیر اهدایی به
حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن شفیعی شاهرودی
 
 
به پاس تألیف کتاب "گزیده ای جامع از کتاب شریف الغدیر" و فعالیت های ارزشمند ایشان در زمینه استتخراج مطالبه از کتاب الغدیر و سخنرانی عالمانه ایشان در مراسم معرفی کتاب "گزیده ای جامع از الغدیر" در جمع فضلا، طلاب، حوزه علمیه اصفهان و جمعی از دانشجویان دانشگاه های اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1389/08/24

مراسم اهداء لوح تقدیر: کارگاه آموزشی ویژه آشنایی با کتاب الغدیر و استخراج مطالب از کتاب الغدیر جهت فضلا، طلاب، حوزه علمیه اصفهان و جمعی از دانشجویان دانشگاه های اصفهان

تاریخ و محل تولد: 1354، خراسان رضوی
تحصیلات: سطح عالی حوزوی
مسئولیت ها: مدیریت مؤسسه میراث نبوت