حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (ره)

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانودگی: حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (ره)
تاریخ تولد: 1354 قمری
مدرک و رشته تحصیلی: درجه اجتهاد، استاد تمام و مدرس درس خارج فقه و اصول 
محل تحصیل: حوزه مقدسه علمیه قم و اصفهان
فعالیت های شاخص: زعیم حوزه علمیه اصفهان، استاد درس خارج فقه و اصول، مبلغ و سخنران، مدرس حوزه علمیه، تأسيس مدرسه محموديه، تأسيس مدرسه جواديه، تأسيس مدرسه الغدير، تجدید بنای مدرسه ذوالفقار همكاري و حمايت نزديك و گسترده ي ايشان با موسسه هاي ديني، و خيريه اي بنام نامي پيشوايان معصوم عليه السّلام و چندین مدرسه علمیه در اصفهان و عضو مؤسس و زعیم ده ها مؤسسه خیریه خصوصاً در حوزه سلامت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان حامی سلامت

زعیم حوزه علمیه و مروج فرهنگ خیرخواهی خصوصا در حوزه سلامت

ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه در راستای کمک به رشد و تعالی خدمات حوزه سلامت

سخنرانی و ارائه مقاله در جهت ارزش گذاری خدمات خیرین در حوزه سلامت

عضویت و زعامت چندین بیمارستان خیریه ای و خیریه حضرت اباالفضل و رادیولوژی مهدیه، بیمارستان عسگری، و بیمارستان زهرای مرضیه
مؤسس و بنیانگذار ده ها مؤسسات خیریه عام المنفعه در حوزه سلامت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ویژگی های برجسته و فعالیت های ایشان در حوزه سلامت: 
عضو مؤسس و بنیانگذار و هیئت امنا : بیمارستان عسگری، رادیولوژی مهدیه، بیمارستان زهرای مرضیه، خیریه حضرت اباالفضل، مجمع خیرین سلامت امام هادی و دارا بودن ریاست هیئت امنا اکثر خیریه های فعال در حوزه سلامت استان اصفهان و همچنین تألیف کتابی در حوزه سلامت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

به مناسبت اولین جشنواره خیرین سلامت استان اصفهان که در باغ موزه چهلستون اصفهان مورخ 13 رجب 1431 مصادف با 1388/04/15 برگزار گردید، بدلیل عدم حضور حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (ره) نشان حامی سلامت در بیت  ایشان تقدیم حضورشان گردید.