خانم نسرین سهرابی

لوح تقدیر اهدایی به
خانم نسرین سهرابی
مسئول مراکز قرآنی و کارشناس دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
 
به پاس تبریک به عنوان انتخاب کارشناس قرآن برتر کشور از طرف معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین همایش سراسری مدیران مؤسسات قرآنی سراسر کشور
 

تاریخ اهداء: 1392/04/16