دکتر حمیدرضا چاکری

دکتر حمیدرضا چاکری
لوح تقدیر اهدایی به
دکتر حمیدرضا چاکری
اندیشمند گرانمایه
به پاس تقدیر و تشکر از اهتمام ویژه ایشان به تدوین کتاب شرح کرامت «مروری بر حیات پرثمر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سیدفضل الله رضازاده»
 

تاریخ اهداء: 1400/09/09

 

 

لوح تقدیر اهدایی جهت اهتمام ویژه ایشان به تدوین کتاب شرح کرامت